Ansatte

Adm.

Figga Barnehage

Stilling: Annet
926 94 909
post@figgabarnehage.no

Kirsti Holum

Stilling: Styrer
970 93 056
kirsti.holum@ntebb.no

100 % stilling, derav 20 % på avdeling

Figgatoppen

Avdeling Figgatoppen

Stilling: Annet
926 78 288
figgatoppen@figgabarnehage.no

Jannicke Langås

Stilling: Vikar
992 70 054

Inger Aurstad Rennan

Stilling: Pedagogisk leder
959 38 957
inger.aurstad.rennan@hotmail.com

100 % stilling

Steffen Haugan

Stilling: Førskolelærer

100 % stilling

Kari Heggås

Stilling: Fagarbeider

80 % stilling

Marit Kvernland

Stilling: Assistent

80 % stilling

Mona Skjemstad Rønning

Stilling: Assistent

80 % stilling

Maren Hammer

Stilling: Vikar

Tiriltoppen

Avdeling Tiriltoppen

Stilling: Annet
926 78 203
tiriltoppen@figgabarnehage.no

Brit Iren Snerting

Stilling: Førskolelærer
971 47 616
bi_snerting@hotmail.com

40 % stilling

Hilde Kristine Rennan

Stilling: Barnehagelærer
976 45 240
hilde.rennan@hotmail.com

Vikariat 01.08.19-30.04.20 80 % stilling 01.08.19-30.09.19, 70 % stilling 01.10.19-30.04.20

Jannicke Langås

Stilling: Vikar
992 70 054

Line Gulstad

Stilling: Medarbeider

3 dager pr. uke

Monika Tanem

Stilling: Pedagogisk leder

100 % stilling

Silje Louise Holum

Stilling: Førskolelærer
932 69 130
silje_holum90@hotmail.com

40 % stilling. (permisjon 01.08.19-30.04.20)

Inger Myhr

Stilling: Barnepleier

100 % stilling

May Liss Gudmundsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

80 % stilling. (Permisjon i perioden 02.11.18-14.10.19.)

Elin Opdahl Thun

Stilling: Barnepleier

80 % stilling

Maren Hammer

Stilling: Vikar