Planleggingsdager

Ansatte har behov for hele dager for intern planlegging og kursing fordelt gjennom året. Barnehagen holder stengt på disse dagene.

For barnehageåret 2019/2020 vil barnehagen være stengt følgende datoer:

- Torsd. 24.10.19 og fredag 25.10.19

- Fred. 29.11.19

- Torsd. 02.01.20

- Fred. 20.03.20

- Fred. 22.05.20