Søke om barnehageplass

Opptak 2020/2021

Søknadsfrist hovedopptak er 1. mars 2020. Dette gjelder både for nye barnehageplasser og endring av størrelse på barnehageplass. Søknader som er lagt inn før 31.12.19 blir slettet ved årsskiftet. Barn på venteliste må derfor søke på nytt. 

Alle søknader sendes elektronisk gjennom felles søknadsskjema for Steinkjer kommune.

Klikk på lenken for å komme til felles søknadsskjema.

https://www.steinkjer.kommune.no/opptak-og-soeknadsfrister.468805.no.html

 

Barnehagen tar inn nye barn fra venteliste dersom det blir ledige plasser utover barnehageåret. Det vil derfor være mulig å søke om plass gjennom hele året.