Ansatte

Adm.

Figga Barnehage

Stilling: Annet
926 94 909
post@figgabarnehage.no

Kirsti Holum

Stilling: Styrer
970 93 056
kirsti.holum@ntebb.no

100 % stilling, derav 20 % på avdeling

Ansatte

Figgatoppen

Avdeling Figgatoppen

Stilling: Annet
926 78 288
figgatoppen@figgabarnehage.no

Kristoffer Lyng Malmo

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100 % stilling (vikariat 17.08.20-12.03.21)

Inger Aurstad Rennan

Stilling: Pedagogisk leder
959 38 957
inger.aurstad.rennan@hotmail.com

100 % stilling

Steffen Haugan

Stilling: Barnehagelærer

100 % stilling

Inger Myhr

Stilling: Barnepleier

50 % stilling

Mona Skjemstad Rønning

Stilling: Assistent

80 % stilling

Jannicke Langås

Stilling: Vikar

Tilkallingsvikar. Utdannet barne- og ungdomsarbeider

Kirsti Holum

Stilling: Styrer
970 93 056
kirsti.holum@ntebb.no

100 % stilling, derav 20 % på avdeling

Marit Kvernland

Stilling: Vikar

Tilkallingsvikar (tidligere ansatt, nå pensjonist)

Tiriltoppen

Avdeling Tiriltoppen

Stilling: Annet
926 78 203
tiriltoppen@figgabarnehage.no

Monika Tanem

Stilling: Pedagogisk leder

100 % stilling (permisjon 08.04.20-12.03.21)

Hilde Kristine Aurstad Rennan

Stilling: Pedagogisk leder
976 45 240
hilde.rennan@hotmail.com

100 % stilling

Silje Louise Holum

Stilling: Barnehagelærer
932 69 130
silje_holum90@hotmail.com

100 % stilling

Brit Iren Snerting

Stilling: Barnehagelærer
971 47 616
bi_snerting@hotmail.com

40 % stilling

Kristoffer Lyng Malmo

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100 % stilling (vikariat 17.08.20-12.03.21)

May Liss Gudmundsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

80 % stilling.

Elin Opdahl Thun

Stilling: Barnepleier

80 % stilling

Line Gulstad

Stilling: Medarbeider

3 dager pr. uke

Marit Kvernland

Stilling: Vikar

Tilkallingsvikar (tidligere ansatt, nå pensjonist)