Om Figga Barnehage

Figga Barnehage er en liten privat barnehage like utenfor Steinkjer sentrum. Vi har 2 avdelinger - Tiriltoppen med 12 plasser for barn i alderen 0-3 år og Figgatoppen med 24 plasser for barn i alderen 3-6 år. Alders- og kjønnsfordeling på avdelingene styres hele tiden ut fra søkermasse ved opptak. 

I hverdagen har vi fokus på mye gruppedelinger for å redusere antall barn og voksne rundt hvert enkelt barn. Dette mener vi bidrar til en roligere, tryggere og mer oversiktlig hverdag for alle. Vi har allsidige aktiviteter, men musikk skal ha en fremtredende plass.

Barnehagen ble åpnet i oktober 1988. Den drives som en stiftelse, hvor alle foreldre med barn i barnehagen er medlemmer. I slutten av 2021 vil barnehagen bli overtatt av Steinkjer kommune, og vi flytter inn i nybygd 4-avdelings barnehage på Lø sammen med nåværende Sørlia barnehage.

Den nye Lø barnehage vil bli en avdelingsbarnehage hvor to og to avdelinger har hver sin base. Det vil der være en base med 2 avdelinger for de yngste barna og en base med 2 avdelinger for de eldste barna. Dette håper vi vil bidra til at man opplever trygge og oversiktlige hverdager uten for mange barn og voksne rundt seg, samtidig som man er en del av et større fellesskap. Barnehagen vil i tillegg bli nabo med Lø skole, noe som gir enda bedre muligheter for samarbeid med skolen før skolestart.