Åpningstider

Barnehagen er åpen 11,5 måneder i året. Åpningstid alle dager er 07.00-16.30.

Ved alle skoleferier sjekker vi ut om noen av barna skal ha ekstra fridager. Dersom det da viser seg at det blir få barn i barnehagen, kan åpningstid bli justert ut fra behov.

Vi har stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften, samt dager i mellomjul.

Barnehagens ansatte har i løpet av barnehageåret 5 planleggingsdager. Barnehagen holder da stengt.

De siste årene har barnehagen holdt stengt to uker på sommeren pga. svært få barn i barnehagen. Det vil derfor bli stengt i uke 29 og 30 også i 2020.