Måltider

Frokost starter ca. kl. 08.00 hver dag og avsluttes ca. kl. 09.00. De barna som ikke har spist frokost hjemme har med matpakke og spiser etter hvert som de kommer.

Formiddagsmat spises ca. kl. 11.15 (tidspunkt tilpasses barnas alder og aktiviteter). 4 dager pr. uke har vi smøremåltid med brødmat og 1 dag pr. uke lages det et varmmåltid. Barna involveres i baking og tilberedning av varmmat ut fra interesse og hva de har mulighet til å bidra med. Gjennom å delta i matlagingen brukes både smakssans, luktesans og følesans, vi lærer ord og begrep, trener kommunikasjon og samarbeid, samtidig som barna får kjennskap til prosessen fram til ferdig "produkt".

Mellommåltid/frukt serveres ca kl. 14.30.

Barnehagen kjøper inn og ordner med drikke til alle måltider.

Foreldrene betaler kostpenger for mat og drikke som serveres i barnehagen. Denne er for tiden kr. 135,- pr. mnd. for heltidsplass.