Livsgledebarnehage

 

Barnehagen har de siste årene vært tilknyttet prosjektet "Livsglede for eldre". Dette innebærer at de eldste barna med jevne mellomrom besøker eldresenter, sykehjem, boinstitusjoner e.l. for å spre livsglede.

Vi har besøkt flere steder, men i hovedsak Steinkjer eldresenter og Teigen bofellesskap. På våre besøk underholder vi med sang og musikk, før vi spiser lunsj sammen med beboerne.