Søke om barnehageplass

Opptak 2021/2022

Søknadsfrist hovedopptak er 1. mars 2021. Dette gjelder både for nye barnehageplasser og endring av størrelse på barnehageplass. Søknader som kommer utenom hovedopptak vil bli behandlet fortløpende og settes på venteliste dersom det ikke er ledige plasser. 

Alle søknader sendes elektronisk gjennom felles søknadsskjema for Steinkjer kommune.

Klikk på lenken for å komme til felles søknadsskjema.

https://www.steinkjer.kommune.no/opptak-og-soeknadsfrister.468805.no.html

 

Barnehagen tar inn nye barn fra venteliste dersom det blir ledige plasser utover barnehageåret. Det vil derfor være mulig å søke om plass gjennom hele året.