Figgaposten

3 - 4 ganger pr. år sender barnehagen ut Figgaposten til alle foreldre i barnehagen. Figgaposten inneholder generell informasjon, vurderinger og planer for begge avdelinger, samt referat fra møter, brukerundersøkelser o.l.