Årsplan

Barnehagen er i henhold til Barnehageloven pålagt å utarbeide en Årsplan. Vår Årsplan gjelder for perioden oktober - september, og gir utfyllende informasjon om det aktuelle barnehageåret. Årsplanen gir informasjon om bl.a. barnehagens pedagogiske arbeid, rammefaktorer, barnegrupper, ansatte osv. Samtidig er Årplanen et arbeidsdokument for de ansatte og et utgangspunkt for de valg man tar gjennom barnehageåret.